ການເຮັດເຟືອງໝັກ ເພື່ອເພີ່ມທາດອາຫານໃຫ້ສັດ

 ເຟືອງ ເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການປູກເຂົ້າທີ່ນິຍົມນໍາເປັນອາຫານຫຍາບໃນການລ້ຽງງົວຄວາຍຊຶ່ງຫາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດເກັບສະສົມໄວ້ໄດ້ຕະຫຼອດລະດູແລ້ງເຟືອງມີເຍື້ອໄຍສູງແຕ່ມີໂປຣຕີນຕໍ່າ 1-2% ຊຶ່ງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທາດອາຫານຂອງສັດ,

ການຜະດິດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບຈາກສັດ

 ນໍ້າສະກັດຊີວະພາບມີປະໂຫຍດໃນການຊ່ວຍເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນພືດ, ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການງອກຂອງຮາກເຮັດໃຫ້ໃບພືດແຂງແຮງສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດພືດ ແລະແມງໄມ້ທັງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ, ສີສັນ ແລະລົດຊາດດີກວ່າເກົ່າ ແລະຊ່ວຍຮັກສາຜົນຜະລິດໄວ້ໄດ້ດົນ.

ເຕັກນິກການປະສົມພັນປາປາກ

ປາປາກ ເປັນປາທີ່ປະຊາ ຊົນນິຍົມລ້ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດເພາະປາ ຊະນິດນີ້ລ້ຽງງ່າຍ, ໃຫຍ່ໄວ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການບົວລະບັດ ຮັກສາ ທັງເປັນປາທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງ ການຫຼາຍເປັນພິເສດ ເພາະຊີ້ນປາ ມີລົດຊາດແຊບ.

ການລ້ຽງກຸ້ງຝອຍໃນບໍ່ດິນ

  ກຸ້ງຈະປະສົມພັນພາຍໃນໂດຍເພດແມ່ຈະມີໄຂ່ຂະໜາດນ້ອຍໆຢູ່ໃນບໍລິເວນຫົວ ແລະເມື່ອໄດ້ປະສົມພັນແລ້ວຈະເຄື່ອນຍ້າຍມາຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງຈົນກວ່າໄຂ່ຈະແກ່ເຮົາສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າຖ້າໄຂ່ເປັນສີຂຽວເຂັ້ມຈົນກາຍເປັນສີເທົາສະແດງວ່າໄຂ່ແກ່ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນນໍ້າຂຸ່ນ, 

ຊານໄຊ ສໍາເລັດການປັກດໍາເຂົ້ານາແຊງ

  ປະຈຸບັນຊາວກະສິກອນ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ສໍາເລັດການປັກດໍາເຂົ້ານາແຊງສໍາເລັດແລ້ວ 100%. ທ່ານ ສາຍທາລາ ໂສທິດາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໄດ້ທ່ວງທັນຕາມລະດູການ

ຂັ້ນຕອນການປູກຜັກຫອມປ້ອມ

ຫອມປ້ອມເປັນຜັກຫອມທີ່ໃຊ້ບໍລິໂພກໄດ້ທຸກສ່ວນຄືໃບລຳຕົ້ນຮາກ ແລະກ້ານເປັນຜັກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄຸນຄ່າທາງອາຫານທີ່ຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນຫຼຸດຄວາມດັນ ເລືອດຕ້ານອາການອັກເສບບຳລຸງສາຍຕາ ແລະອື່ນໆ,

ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ

  ໝາກເລັ່ນ ເປັນພືດທີ່ນິຍົມປູກ ແລະບໍລິໂພກຫຼາຍໂດຍນຳໃຊ້ໝາກປະກອບເປັນອາຫານໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ຫຼືບໍລິໂພກສົດໂດຍກົງກໍໄດ້ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເປັນວັດຖຸດິບປ້ອນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳແປຮູບໄດ້ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ເຮັດນໍ້າໝາກເລັ່ນ, ໝາກເລັ່ນດອງ ແລະອື່ນໆ,

ຊາວນາ ບ້ານໄຊສີ ສໍາເລັດປັກດໍາເຂົ້ານາແຊງ

  ການປັກດໍາເຂົ້ານາແຊງຂອງປະຊາຊົນບ້ານໄຊສີ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ 100% ໃນເນື້ອທີ່ການຜະລິດ 62 ກວ່າເຮັກຕາ, ສ່ວນການປູກພືດລະດູແລ້ງອື່ນໆກໍໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້. 

ເມືອງປາກງື່ມ ປັກດໍາເຂົ້ານາແຊງໃກ້ສໍາເລັດແລ້ວ

 ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ຂອງຊາວກະສິກອນເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມາຮອດປະ ຈຸບັນແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ 90% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ 2 ພັນກວ່າ ເຮັກຕາ ແລະຄາດວ່າໃນທ້າຍເດືອນ ມັງກອນນີ້ຈະໃຫ້ສໍາເລັດ 100%.

ເມືອງຫີນບູນປັກດຳເຂົ້ານາແຊງໄດ້ແລ້ວ 75%

ການປັກດຳເຂົ້ານາແຊງ ຂອງຊາວກະສິກອນເມືອງຫີນປູນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ມາຮອດປະຈຸບັນ ແມ່ນສຳເລັດ 700 ກວ່າເຮັກ ຕາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 75% ຂອງເນື້ອ ທີ່ແຜນການ 1000 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງ ຄາດວ່າສຳເລັດທັງໝົດໃນທ້າຍ ເດືອນມັງກອນນີ້.