ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ: ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນທ່າເດື່ອ ຫຼັກ 7 (ຈີ່ນາຍໂມ້) ບ້ານຈອມເພັດໃຕ້ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ/ແຟັກ: 021 316519 (ບັນນາທິການ)

ໂທລະສັບ/ແຟັກ: 021 313645 (ໂຮງພິມ)

14/03/2023