ທຸລະຄົມ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ ນາແຊງ 27 ພັນກວ່າໂຕນ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງ ການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນລະດູການຜະລິດລະດູແລ້ງນີ້ ເມືອງທຸລະຄົມໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໃນເນື້ອທີ່ 6.200 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 27.900 ໂຕນ, ຜະລິດພືດ ລະດູແລ້ງ 3.216 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 25.381 ໂຕນ, ພ້ອມທັງໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ 2 ເພື່ອຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າບໍ່ໃຫ້ ຫຼຸດ 1.597 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນຜົນ ຜະລິດ 7.186 ໂຕນ, ເນື້ອທີ່ຜະ ລິດເຂົ້າເມັດພັນ 86.4 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 86 ໂຕນ.

ພ້ອມກັນນີ້, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງທຸລະຄົມຍັງມີ ແຜນການຈັດເຂດການຜະລິດພືດ ແຕ່ລະປະເພດໃນ 5 ກຸ່ມຂອງ 42 ບ້ານທົ່ວເມືອງ ຕິດພັນກັບການ ນໍາໃຊ້ກົນຈັກ, ເຕັກນິກທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ກະສິກໍາສະອາດ, ສີຂຽວ, ຍືນຍົງ, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໄປພ້ອມ ກັບວຽກງານສົ່ງເສີມການລ້ຽງ ສັດໃຫ້ມີຫຼາຍປະເພດ ແລະກາຍ ເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອຍູ້ແຮງການຜະລິດ, ຂະຫຍາຍກໍາລັງການຜະລິດໃຫ້ ໄດ້ທັງລະດູແລ້ງ ແລະລະດູຝົນ ຕາມທິດທາງຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ວາງໄວ້, ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອຕອບສະ ໜອງການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ຮອງຮັບການບໍລິໂພກພາຍໃນ ແລະສົ່ງຂາຍເປັນສິນຄ້າໃຫ້ນັບມື້ ຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ເມືອງທຸລະຄົມເປັນເມືອງໜຶ່ງ ທີ່ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼາຍຢ່າງທາງດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາ, ເປັນເມືອງອູ່ເຂົ້າອູ່ປາ ມາແຕ່ດົນນານ, ປະຊາຊົນຊາວ ເມືອງມີມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນຂະຫຍັນ ພຽນເພີ່ມພູນຜະລິດຜົນ ແລະຢຶດ ຖືອາຊີບປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດເປັນສ່ວນ ໃຫຍ່ຍ້ອນມີເນື້ອທີ່ດິນອຸດົມສົມບູນ, ມີລະບົບຊົນລະປະທານຫຼາຍແຫ່ງ, ມີສາຍນໍ້າງື່ມ, ສາຍນໍ້າມັງ, ນໍ້າປອດ, ນໍ້າຫາງທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ສາມາດສະໜອງນໍ້າເຂົ້າສູ່ການ ຜະລິດໄດ້ຫຼາຍເຮັກຕາ.