ອັດສະຈັນຄວາມລັບຂອງໝາກນາວ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຟ້າ

 ເຖິງຝົນບໍ່ຕົກກໍເປັນຫວັດແດດໄດ້ຖ້າຮ່າງກາຍບໍ່ແຂງແຮງຍິ່ງໄລຍະນີ້ຕ້ອງເປັນຫວັດໝາກນາວຊ່ວຍໄດ້ເພາະວິຕາມິນຊີນັ້ນບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ໃນໝາກໄມ້ສົ້ມໆໝາກນາວທີ່ສາວໆນິຍົມໃຊ່ວຍເລື່ອງຄວາມງາມທັງກິນທັງຊອຍແປະໜ້າສ້າງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ແກ່ຜິວພັນກໍຊ່ວຍໄດ້ຈະກິນເປັນໜ່ວຍກໍໄດ້ ຫຼືຈະໃຫ້ງ່າຍບີບເປັນ ນໍ້າດື່ມຍິ່ງດີແຕ່ຖ້າເບື່ອຈະປ່ຽນເປັນນໍ້າໝາກສີດາ, ນໍ້າກີວີຊ່ວຍໄດ້ທັງໝົດ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສຳລັບຄົນທີ່ເສຍທ່າເປັນຫວັດແດດໄປແລ້ວບໍ່ເປັນຫຍັງວິທີປິ່ນປົວໃຫ້ພັກຜ່ອນຫຼາຍໆ ດື່ມນໍ້າມື້ລະ 6-8 ຈອກ ພື່ອຫຼຸດການສູນເສຍເຫື່ອໃນລະດູຮ້ອນ ແລະທາງທີ່ດີຄວນຫຼິກລ້ຽງການອອກແດດສັກໄລຍະໂດຍສະເພາະແດດຕອນ 10.00-15.00 ກໍ່ແລ້ວກັນ.