ສັບພະຄຸນທີ່ຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບໝາກແຄ້ງຂົມເຄືອ

  ມື້ນີ້ໃນຄໍລໍ້າສາລະໜ້າຮູ້ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະພາທຸກຄົນໄປຮູ້ຈັກກັບສັບພະຄຸນຂອງຢາພື້ນເມືອງດັ່ງກ່າວວ່າຈະມີປະໂຫຍດຫຍັງແນ່ສະນັ້ນພວກເຮົາໄປເບິ່ງພ້ອມກັນເລີຍ.

  1. ຮາກ: ແກ້ອາການເລືອດອອກຮູທະວານໜັກ, ແກ້ໄອ, ຂັບເສມຫະ, ແກ້ຫອບຫືດ, ຊ່ວຍຂັບປັດສະວະ, ຊ່ວຍບຳລຸງທາດ, ແກ້ນໍ້າລາຍໜຽວ, ຂາດນໍ້າ, ເຮັດໃຫ້ເກີດລູກງ່າຍ ແລະແກ້ພະຍາດວັນນະໂລກ.
  2. ລຳຕົ້ນ: ແກ້ອາການທ້ອງອືດໃນຂະນະຖືພາ, ແກ້ໄອ, ຂັບເສມຫະ, ແກ້ນໍ້າລາຍໜຽວ, ຊ່ວຍບັນເທົາອາການໄຂ້ ແລະຊ່ວຍຂັບປັດສະວະ.
  3. ໃບ: ຊ່ວຍບຳລຸງທາດ, ແກ້ໄອ ແລະແກ້ນໍ້າລາຍໜຽວ.
  4. ໝາກສຸກ: ແກ້ໄອ, ຂັບເສມຫະ, ຂັບປັດສະວະ, ຮັກສາພະຍາດເບົາຫວານ, ບຳລຸງນໍ້າບີ, ແກ້ນໍ້າລາຍໜຽວ, ບຳລຸງເລືອດ ແລະແກ້ອາການເລືອດອອກບໍລິເວນທະວານ.

----

ຮຽບຮຽງ: ຟ້າ