ແອັບເປິ້ນສະໂຕຣອາດປ່ຽນດິໄຊແທ່ນໂຊວໄອໂຟນຈາກ Lightning ສູ່ MagSafe

  ໃນທຸກມື້ນີ້ຖ້າໃຜໄດ້ເຂົ້າໄປທີ່ Apple Store ໃນໂຊນ iPhone ກໍ່ຈະເຫັນແທ່ນໂຊວວ່າຈະເປັນການຕັ້ງໂຊວໃນທີ່ຕັ້ງພອດ Light ning ແຕຫຼ້າສຸດມີລາຍງານວ່າ ແອັບເປິ້ນອາດກຽມປ່ຽນດິໄຊຂອງແທ່ນໂຊວເປັນການສາກແບບບໍ່ມີສາຍຕັດການສະແດງຜົນບົນພອດ Lightning ໄປແທ່ນໂຊວສຳລັບໄອໂຟນ ຫຼື Riser ເຮັດມາຈາກໂພລີຄາບບໍ່ເນດມີສີຂາວທີ່ປົກກະຕິແລ້ວຈະມີແທ່ນສາກພອດ Lightning ລຽງຕົວກັນເປັນລະບຽບສາຍສາກຂໍ້ມູນຂອງຕົວຜະລິດຕະພັນ ແລະສາຍສຳລັບຄວາມປອດໄພແຕ່ດິໄຊຫຼ້າສຸດໃນລາຍງານດິໄຊຂອງຕົວແທ່ນສາກຈະເບິ່ງສະອາດຕາຂຶ້ນເພາະບໍ່ມີສາຍອອກມາໃຫ້ເຫັນຫຼາຍຢ່າງແຕ່ກ່ອນມີພຽງສາຍເສັ້ນດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແທ່ນສາກກັບພະລັງງານປ່ຽນແທ່ນສາກ Lightning ເປັນແທ່ນສາກບໍ່ມີສາຍ MagSafe ແທນລວມທັງມີການປັບມູມອຽງໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ຍ່າງເຂົ້າມາເບິ່ງໄດ້ເຫັນ ແລະທົດລອງໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນດ້ວຍ.

  ແທ່ນໂຊວໃໝ່ນີ້ໃນຕອນນີ້ຍັງມີຕັ້ງໂຊວແຕ່ໃນ Apple Park Visitor Center ເທົ່ານັ້ນຕັ້ງແຕ່ໄລຍະອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

----

ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ