ເປີດໂຕເຣົາເຕີ E-Series Dual Band WiFi6 ຮອງຮັບເຕັກໂນໂລຊີ Easy MESH

  ຜູ້ນຳລະດັບໂລກດ້ານໂຊ ລູຊັນ WiFi ສຳລັບເຮືອນ ແລະທຸລະກິດທີ່ຫຼ້າສຸດໄດ້ເປີດໂຕເຣົາເຕີ Linksys E5600, E7350, E8450 ແລະE9450 ບົນເຕັກໂນໂລຊີ EasyMesh ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນມີປະສິດທິພາບໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໆໃຊ້ງານຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທົ່ວໂລກ.

  ຊຶ່ງ Linksys ໃນຕະກູນ E- Series Dual-Band Routers ບໍ່ວ່າຈະເປັນລຸ້ນ E6500 WiFi 5 ພ້ອມທັງລຸ້ນ E7350, E8450 ແລະE9450 WiFi 6 ໄດ້ການຕອບຮັບທີ່ດີຫຼາຍໃນການອັບເກຣດມາດຕະຖານເຕັກໂນໂລຊີ Easy Mesh ອີກລະດັບຂອງເຣົາເຕີທີ່ມີການທຳງານແບບ Mesh ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນມີຄວາມໄວຂຶ້ນກຳລັງການສົ່ງສັນຍານແຮງຂຶ້ນເສີມປະສິດທິພາບການ ເຊື່ອມຕໍ່ແບບບໍ່ສະດຸດຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການສຳລັບຜູ້ທີ່ເລີ່ມ ຕົ້ນການໃຊ້ງານ ແລະກຳລັງຊອກຫາເຣົາເຕີໃນລະບົບ Mesh ທີ່ຮອງຮັບ WiFi ຫຼ້າສຸດໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຢູ່ຕອນນີ້.

  ເຕັກໂນໂລຊີ EasyMesh ເປັນມາດຕະຖານໃໝ່ທີ່ Linksys ໄດ້ນຳໄປໃຊ້ໃນເຣົາເຕີຕະກຸນ E- Series-Dual-Band WiFi 6 Router ໂດຍໄດ້ມີການພັດທະນາອັບເກຣດເຟີມແວຣຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

-----

ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ