ຫຼວງພະບາງ ສົ່ງອອກສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳ 285,95 ຕື້ກີບ ຈີນຕະຫຼາດໃຫຍ່

ຂ່າວ: ສີສຸວັນ
   ຫຼວງພະບາງນັບວ່າເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍປະເພດໃນການສົ່ງອອກຂາຍສູ່ຕ່າງປະເທດຊຶ່ງຜ່ານມາທາງການນໍາຂອງແຂວງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມປູກພືດອຸດສາຫະກໍາເປັນສິນຄ້າທີ່ຈະນໍາພາໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບສູງພາໃຫ້ຄອບຄົວພົ້ນທຸກໄດ້ໃນອະນາຄົດ ແລະ ແຕ່ລະປີສິນຄ້າປະເພດອຸດສາຫະກໍາໄດ້ມີການຂະຫາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ປີນີ້ການສົ່ງອອກສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າໄດ້ບັນລຸ 285,95 ຕື້ກີບ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສົ່ງໄປ ສປ ຈີນ.
   ທ່ານ ຄໍາຂັນ ຈັນທະວີສຸກ ເຈົ້າແຂວງໆຫຼວງພະບາງໄດ້ລາຍງານຕໍ່ທີມຂ່າວພວກເຮົາວ່າງບໍດົນນີ້ວ່າ: ສິນຄ້າປະເພດອຸດສາຫະກໍາເປັນສິນຄ້າໜຶ່ງທີ່ມີມູນຄ່າໃນການສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດຊຶ່ງຜ່ານການນໍາຂອງແຂວງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂປູກພືດປະເພດອຸດສາຫະກໍາເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ສົ່ງອອກອັນທີ່ຈະນໍາພາໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບສູງ, ພາໃຫ້ຄອບຄົວພົ້ນທຸກໄດ້ໃນອະນາຄົດ ແລະ ແຕ່ລະປີສິນຄ້າປະເພດອຸດສາຫະກໍາໄດ້ມີການຂະຫາຍຕົວ ເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ປີນີ້ການສົ່ງອອກສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກທັງໝົດບັນລຸໄດ້ 285,95 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 75,25% ຂອງແຜນການປີ (380 ຕື້ກີບ).
   ສໍາລັບປະເພດສິນຄ້າສົ່ງອອກເປັນຕົ້ນແມ່ນປໍສາ, ກ້ວຍຫອມ, ໝາກເດືອຍ, ເຄືອແດງດ້ານ, ດອກແຂມ ແລະສິນຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ສິດທິພິເສດທາງດ້ານການຄ້າເຊັ່ນ: ໄມ້ສັກສວນປູກ ແລະໝາກນໍ້າມັນ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ ກວມ 97%.
   ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນແຂວງຫຼວງພະບາງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ເຫຼັກຮູບປະພັນ, ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ການຜະລິດທາດລະເບີດ ແລະນໍ້າມັນກາຊວນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳເຂົ້າຈາກປະເທດໄທ, ກວມ 48,21%. ລວມມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າທັງໝົດ 336,51 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 85,62 % ຂອງແຜນການປີ ( 393 ຕື້ກີບ).
   ສໍາລັບການສົ່ງອອກສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າແຂວງຫຼວງພະບາງປີນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະຜົນເນື່ອງມາຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້.