ລ້ຽງປາເປັນອາຊີບເສີມເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຄອບຄົວດີຂຶ້ນ

ໂດຍ: ອາເຈ ຊາງມຽງ 

    ປະຈຸບັນສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ຄວາມຕ້ອງການຕອບສະໜອງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີສະນັ້ນມີຫຼາຍຄອບຄົວຫັນມາສ້າງເສດຖະກິດດ້ວຍການຊອກຫາທາງເລືອກຕາມຄວາມອາດສາມາດຕາມກຳລັງແຮງງານຂອງຕົນເອງເພື່ອນຳພາຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວເຊັ່ນ: ການຄ້າຂາຍ, ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະອື່ນໆທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງຂອງພັກ ແລະລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.

   ຄອບຄົວ ທ່ານ ບຸນແກ້ວ ກຸດຕິຄູນໂນ ເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຫັນອາຊີບມາລ້ຽງປາເພື່ອຂາຍເປັນສິນຄ້າສາມາດນຳພາຄອບຄົວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບຂອງບ້ານດອນແກ້ວ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ. ທ່ານ ບຸນແກ້ວ ກຸດຕິຄູນໂນ ອາຍຸ 36 ປີ ຢູ່ບ້ານດອນແກ້ວ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີອາຊີບເປັນພະນັກງານ, ສັງກັດຢູ່ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຄອບຄົວມີສະມາຊິກທັງໝົດ 5 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນແຮງຈູງໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຕັດສິນໃຈຫັນມາລ້ຽງປາເປັນອາຊີບເສີມກໍ່ຍ້ອນສະພາບຄອບຄົວຍັງມີຫຼາຍດ້ານຂາດເຂີນ, ລາຍຮັບຈາກເງິນເດືອນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍກັບລາຍຈ່າຍຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວດ້ວຍການລ້ຽງປາເປັນອາຊີບເສີມເພື່ອຫາທາງອອກໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຢູ່ມີກິນມາຮອດປະຈຸບັນຄອບ ຄົວທ່ານ ບຸນແກ້ວ ກຸດຕິຄູນໂນ ລ້ຽງປາມາໄດ້ 3 ປີ ໃນປີທຳອິດຕັດສິນໃຈລົງທຶນເຂົ້າໃນການລ້ຽງປາ 70 ລ້ານກີບ ເພື່ອຊື້ຫົວອາຫານ ແລະຊື້ປາມາລ້ຽງຈຳນວນ 14 ພັນໂຕຫຼັງການຂາຍປາອອກຫັກຕົ້ນທຶນສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 30 ກ່ວາລ້ານກີບ, ປີທີ 2 ເພີ່ມການລ້ຽງຂຶ້ນຕື່ມສາມາດຕອບຮັບຈາກແມ່ຄ້າຜູ້ມາຊື້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການມາຮອດປີທີ 3 ໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນປາ ແລະ ຈົກໜອງໃຫ້ເລິກລົງຕື່ມຜົນສະເລ່ຍຈາກການຂາຍປາໃນປີນີ້ຫຼາຍກ່ວາ 50 ລ້ານກີບ ສ່ວນການຈຳໜ່າຍອອກນອກຈາກພາຍໃນແຂວງແລ້ວຍັງສົ່ງອອກໄປຍັງຕ່າງແຂວງເປັນຕົ້ນແມ່ນແຂວງຫຼວງພະບາງ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະແຂວງຜົ້ງສາລີ.

    ທ່ານ ບຸນແກ້ວ ກຸດຕິຄູນໂນ ເວົ້າຕື່ມວ່າ: ໃນອະນາຄົດຍັງມີແຜນຈະຂະຫຍາຍໜອງປາ ແລະປ່ອຍປາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອສະໜອງປາໃຫ້ທ້ອງຕະຫຼາດຫຼາຍຂຶ້ນ, ການສ້າງເສດຖະກິດເສີມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວນີ້ແມ່ນທ່ານໄດ້ຍາດເອົາ ເວລາຫວ່າງ, ໂມງເລີກການ, ວັນ ພັກການ (ວັນເສົາ ແລະວັນອາທິດ) ມາສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈ, ດຸໝັ່ນ, ອົດທົນຈົນມີໝາກຜົນສຳເລັດທ່ານ ບຸນແກ້ວ ກຸດຕິຄູນໂນ ຍັງເປັນຕົວແບບດີເດັ່ນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວພາຍໃນ ບ້ານ, ກົມກອງ ແລະສັງຄົມຕື່ມອີກ.