ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໄດ້ຕາມແຜນ

  ທ່ານ ພູທອນ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຜະລິດລະດູແລ້ງສົກປີ 2021 ຜ່ານສື່ ມວນຊົນໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມືອງເຊບັ້ງໄຟແມ່ນນອນຢູ່ໃນເມືອງເປົ້າໝາຍການຜະລິດກະສິກຳເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແລະຜະລິດເປັນສິນ ຄ້າ, ຊຶ່ງພາຍຫຼັງສຳເລັດການຜະລິດເຂົ້ານາປີກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຫ້າງຫາກະກຽມຜະລິດເຂົ້ານາແຊງເປັນຕົ້ນແມ່ນການກະກຽມລະບົບຊົນລະປະທານພ້ອມທັງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບກຸ່ມຊາວນາ ແລະການຈັດຕັ້ງບ້ານເພື່ອກວດກາສະພາບບັນດາຫົວຈັກສູບນໍ້າ, ອະນາໄມຄອງເໝືອງ ແລະສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານຈໍາ ນວນທັງໝົດ 15 ແຫ່ງໃນທົ່ວເມືອງເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມຕອບສະໜອງນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະທັນກັບເວລາ.


  ສຳລັບການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງປີນີ້ຕາມແຜນການທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ແມ່ນ 2.400 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນຜະລິດເປັນສະບຽງອາຫານ 960 ເຮັກຕາ ແລະຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 1.440 ເຮັກຕາ,ມາຮອດປະຈຸບັນການປັກດຳແມ່ນໄດ້ສຳເລັດ 100% ຕາມເນື້ອທີ່ຂອງແຜນການຊຶ່ງໃນນັ້ນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ກົນຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດແບບນາຢອດ,ນາຫວ່ານພ້ອມທັງນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າປັບປຸງ 100% ເພື່ອຍົກສູງສະມັດ ຕະພາບ, ໂດຍຄາດຄະເນສະມັດຕະພາບເຂົ້ານາແຊງ 5,52 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ ແລະຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 13 ພັນກວ່າໂຕນ.


ສ່ວນທາງດ້ານການປູກພືດລະ ດູແລ້ງ ປະຕິບັດໄດ້ 525 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງເນື້ອທີ່ຕາມ ແຜນການໃນນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ຈະ ເປັນພືດປະເພດໝາກໂມ, ໝາກ ແຕງ, ໝາກຖົ່ວ, ໝາກເຜັດ, ສາລີ ແລະພືດຜັກຕ່າງໆ.

ໂດຍ: ກອງຄຳ