ຈີດີບີ ຈັບມືຣັຕນະ ສະໜອງເງິນກູ້ເພື່ອສົ່ງເສີມການສືກສາ

 ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2020 ທີ່ສະຖາບັນຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດໂຄງການເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາ ແລະອອກບັດ ATM Healthy life ຄູ້ມຄອງອຸປະຕິເຫດລະຫ່ວາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ແລະສະຖາບັນຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດຝ່າຍທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຮ່ວມລົງນາມໂດຍທ່ານ ວິໄລ ສີພະພອນ ຜູ້ອໍານວຍໃຫຍ່ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາຝ່າຍສະຖາບັນຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດຮ່ວມລົງນາມໂດຍທ່ານ ປອ. ບຸນເທືອງ ມູນລາສີ ຜູ້ອໍານວຍການ ສະຖາບັນຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ໂດຍຊ້ອງໜ້າ ທ່ານ ປອ. ສົມເພັດ ຣັຕະສີມ ປະທານສະຖາ ບັນຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດມີຄະນະອຳນວຍ ການ, ຄູ-ອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ, ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

   ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຍັງຂາດທຶນຮອນທີ່ຢາກສຶກສາຮໍ່າຮຽນໃນລະດັບຊັ້ນສູງ-ປະລິນຍາຕີ-ປະລິນຍາໂທ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄູອາຈານໃນສະຖາບັນຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດສາມາດກູ້ຢືມທຶນເພື່ອການສຶກສາດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າສ້າງຄວາມສະ ດວກສະບາຍໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ແລະເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວສະດວກສະບາຍໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນ, ອອກບັດ ATM Healthy life ຊຶ່ງໃນບັດດັ່ງກ່າວສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການຖອນເງິນຈາກຕູ້ ATM ເປັນບັດປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດຢູ່ໃນບັດດຽວກັນ, ສາມາດຄູ້ມຄອງອຸປະຕິເຫດໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃນທົ່ວປະເທດໂດຍການຄຸ້ມຄອງດັ່ງນີ້: ຖ້າເສຍຊີວິດ ຫຼືພິການຖາວອນຈະໄດ້ຮັບ 6  ລ້ານກີບ, ຄ່າປິ່ນປົວຈາກອຸປະຕິເຫດສູງສຸດ 5 ແສນກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ, ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 10 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.

   ສໍາລັບເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາແມ່ນ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລພກິດຈະຕ້ອງເປີດບັນຊີນຳທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາກ່ອນແລ້ວທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາຈະໂອນເງິນຄ່າຮຽນເຂົ້າບັນຊີຂອງສະຖາບັນພາຍຫຼັງນັກສຶກສາໄດ້ຮັບການອະນຸມັດວົງເງິນກູ້ແລ້ວໂດຍຜ່ານຜ່ານລະບົບປ່ອງບໍລິການທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍຕັດຈາກບັນຊີຂອງນັກສຶກສາຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາປະຈຸບັນທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ຮ່ວມມືກັບຫຼາຍອົງກອນ, ຫຼາຍສະຖາບັນ ແລະຫຼາຍບໍລິສັດ-ຫຼາຍໂຮງງານເພື່ອບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ຄົບວົງຈອນໃຫ້ກັບລູກຄ້າທຸກລະດັບຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໂດຍປະຕິບັດຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ:  ພວກເຮົາຈະຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນ“.

--------------

ຂ່າວ: ຄໍາຕົ້ນ ວໍລະຈັກ

ຮູບພາບໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ