ເລື່ອງ No Time to Die ລົງສາຍໃນໂຮງຮູບເງົາແນ່ນອນ

  ຄ່າຍຮູບເງົາລາຍໃຫຍ່ MGM ຊຶ່ງເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຮູບເງົາສາຍລັບ 007 ພາກຫຼ້າສຸດລະບຸວ່າຮູບເງົາເລື່ອງ No Time to Die ຈະຍັງວາງແຜນສາຍໃນໂຮງຮູບເງົາໃນວັນທີ 21 ເມສາ ປີ 2021.

  ເມື່ອເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາຄ່າຍຮູບເງົາໄດ້ປະກາດເລື່ອນສາຍ No Time to Die ເນື່ອງຈາກການແພ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນອາເມລິກາອອກໄປເປັນວັນທີ 20 ພະຈິກ ປີ 2020 ແຕ່ເມື່ອວັນທີ 2 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາພາລະກິດຫຼ້າສຸດຂອງເຈມບອນໄດ້ເລື່ອນອີກຄັ້ງເປັນວັນທີ 2 ເມສາ ປີ 2021 ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼາຍໂຮງຮູບເງົາຍັງບໍ່ສາມາດເປີດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ໃນຕອນນີ້, ຊຶ່ງສາຍລັບບໍ່ມີວັນຕາຍຫຼ້າສຸດແດນຽວເຄລັກເຄີຍໃຫ້ສຳພາດວ່າສະຖານະການໃນຕອນນີ້ນັັ້ນເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ກວ່າເລື່ອງທີ່ຮູບເງົາຖືກເລື່ອນສາຍລາວຢາກໃຫ້ທຸກໆຄົນສາມາດໄປເບິ່ງຮູບເງົາໄດ້ຢ່າງປອດໄພຄືດັ່ງທີ່ຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າໂຮງຮູບເງົາທົ່ວ ໂລກຍັງຢຸດໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວລາວເອງຢາກໃຫ້ຮູບເງົາໄດ້ລົງໂຮງສາຍພ້ອມກັນທົ່ວໂລກຊຶ່ງແນ່ນອນວ່າປະຈຸບັນນີ້ຍັງບໍ່ແມ່ນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

----

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ແກ້ວ