ຜັກຊີຊ້າງ ຊ່ວຍບໍາລຸງປອດ ແລະຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານ

  ຜັກຊີຊ້າ ຍອດອ່ອນນິຍົມໃຊ້ຮັບປະທານເປັນຜັກສົດຮ່ວມກັບແຈ່ວ, ຍໍາ ແລະລາບ ຫຼືຈະນໍາໄປປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກເຊັ່ນ: ໃຊ້ກັບແກງ, ຕົ້ມ ຫຼືນໍາໄປລວກກະໄດ້ຜັກຊີຊ້າງມີຄຸນຄ່າທາງດ້າຍໂພຊະນາການເປັນຕົ້ນຄາໂບໄຮເດດ, ເສັ້ນໃຍ, ໄຂມັນ, ໂປຣຕີນ, ວິຕາມິນເອ, ວິຕາມິນບີ, ແລະອື່ນໆ. ໝາກອ່ອນສາມາດຮັບປະທານໄດ້.  

1. ຊ່ວຍບໍາລຸງສາຍຕາ ແລະຮັກສາພະຍາດຕາ.

2. ຊ່ວຍກະຕຸນການເຮັດວຽກຂອງລໍາໄສ້.

3. ຊ່ວຍບໍາລຸງປອດ.

4. ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານ.

5. ຊ່ວຍບໍາລຸງຫົວໃຈ.

6. ຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບຄໍ.