ແອັບເປິ້ນບໍ່ປ່ອຍອັບເດດ “ແອັບຟຣີ” ຈົນກວ່າຈະໃສ່ຊ່ອງທາງເກັບເງິນສ່ວນແບ່ງ 30%

  ວັນນີ້ໄດ້ມີ Matt Mullen weg ນັກພັດທະນາແອັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ WordPress ລາຍງານວ່າເຂົາຖືກ Apple ປະຕິເສດການອັບເດດແອັບ WordPress ບົນ iOS ຈົນກວ່າຈະເພີ່ມ” ການຊື້ພາຍໃນແອັບ” ພ້ອມກັບຍອມຮັບກັບສ່ວນແບ່ງ 30% ທີ່ຈະຕ້ອງແບ່ງໃຫ້ກັບ Apple.

  ຊຶ່ງອັນແທ້ຈິງແລ້ວແອັບ Word Press ບົນ iOS ເປັນແອັບ Open Source ບໍ່ມີການຂາຍຫຍັງໝົດຕົວແອັບເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງ ເວັບໄດ້ແບບບໍ່ເສຍຄ່າດ້ວຍໂດເມນຟຣີ ແລະພື້ນທີ່ຟຣີໆເຖິງ 3GB ແຕ່ທີ່ເປັນປະເດັນນັ້ນຄື Word Press.com ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການສ້າງເວັບໄຊສຳເລັດຮູບຊຶ່ງມີແຜນສຳລັບເສຍເງິນໃຫ້ເລືອກຊື້ບົນໜ້າເວັບໄຊຊຶ່ງ Apple ລະບຸວ່າຖ້າຕົວ ແອັບມີການເຂົ້າເຖິງແຜນ ຫຼື ບໍລິການຕ່າງໆທີ່ເສຍເງິນຈາກທັງບົນ iOS ຫຼື ແພລດຟອມອື່ນໆຕົວແອັບຈະຕ້ອງທຳການເປີດການຊື້ພາຍໃນແອັບຊຶ່ງຕ້ອງຍອມຮັບສ່ວນແບ່ງ 30%.

  Mullenweg ໄດ້ລະບຸເຖິງ The Verge ວ່າເຂົາຈະບໍ່ຕ້ອງສູ້ ແລະຈະທຳການເພີ່ມ “ການຊື້ພາຍໃນແອັບ” ໄປໃນແອັບເພື່ອຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊື້ແຜນທີ່ເສຍເງິນໄດ້ພາຍໃນ 30 ວັນນີ້ຄັ້ງນີ້ຖືວ່າເປັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ Apple ສາມາດບັງຄັບນັກພັດທະນາແອັບໃຫ້ເພີ່ມ “ການຊື້ພາຍໃນແອບ” ທັງທີ່ເປັນແອັບຟຣີຊຶ່ງ Apple ຈະໄດ້ສ່ວນແບ່ງຈາກບ່ອນນີ້ເຖິງ 30%.

----

ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ