ປະໂຫຍດຂອງໝາກຖົ່ວດິນ ທີ່ຄົນຮັກສຸຂະພາບບໍ່ຄວນພາດ

  ໝາກຖົ່ວດິນຈັດເປັນພືດລົ້ມລຸກຖົ່ວດິນມີສັບພະຄຸນໃນການເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຄໍ, ບຳລຸງກຳລັງ, ແກ້ຫອບຫືດ, ຂັບນໍ້ານົມ, ຫຼຸດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ ແລະລົດປະລິມານໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ,ສ່ວນເຍື່ອຫຸ້ມແກ່ນຖົ່ວດິນນັ້ນມີສັບພະຄຸນໃນການຫ້າມເລືອດໃນກໍລະນີເກັດເລືອດຕໍ່າເຮັດໃຫ້ເກີດຈໍ້າເລືອດອອກບໍ່ຢຸດພາວະພັນທຸກຳມີຫຼອດເລືອດຝອຍຈຳນວນຫຼາຍເຮັດໃຫ້ມີອາການເລືອດອອກງ່າຍເນື່ອງຈາກປະສິດຕິພາບຂອງເກັດເລືອດຕໍ່າ, ເລືອດອອກໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ, ຮາກອອກເປັນເລືອດເນື່ອງຈາກວັນນະໂລກເລືອດອອກທໍ່ປັດສະວະ, ເລືອດອອກຕາມເຫງືອກ ແລະເລືອດກຳເດົາ.

   ນອກນັ້ນແກ່ນຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍຊ່ວຍບຳລຸງສະໜອງ ແລະປະສາດຕາຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມຈຳ, ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ຮ່າງກາຍນໍ້າມັນຖົ່ວດິນຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ຜິວກາຍ, ຊ່ວຍລະບາຍທ້ອງ, ຊ່ວຍບຳລຸງມ້າມ, ໃບສົດນຳມາຕຳໃຊ້ພອກຮັກສາແຜຟົກຊໍ້າບາດຖືກລົ້ມ, ບາດທີ່ມີໜອງເຮື້ອຮັງ.

-----------

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຟ້າ