ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ 1 ມອບພັນທະໃຫ້ລັດແລ້ວເກືອບ 2 ຮ້ອຍຕື້ກີບ

 ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ 1 ເປັນໂຄງການໄດ້ຮັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ຈາກລັດຖະບານລາວເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີການພັດທະນາມາຮອດປະຈຸບັນທາງໂຄງການແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວ 99%, ປະກອບ 4 ໜ້າວຽກສຳຄັນເຊັ່ນເຮືອນຈັກເຊກະໝານ 1, ເຮືອນຈັກເຊກະໝານຊານໄຊ, ແລວສາຍສົ່ງ ແລະ ມີ 2 ເຂດຈັດສັນບ້ານໃໝ່ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບລວມມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງໂຄງການທັງໝົດແມ່ນ 539 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 4,8 ພັນຕື້ກີບ ແລະໄດ້ດຳເນີນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າເລີ່ມແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະມີໄລຍະເວລາດຳເນີນງານ ຫຼືສໍາປະທານ 25 ປີຫຼັງຈາກນັ້ນຈະໄດ້ສົ່ງຄືນ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວຄຸ້ມຄອງ.

  ທ່ານ ຝ້າມ ຮ່ວາງຫວຽດ ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ 1 ໄດ້ສຳພາດແກ່ນັກຂ່າວຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ຮູ້ວ່າ: ເຂື່ອນເຊກະໝານ 1 ເປັນໜຶ່ງໃນເຂື່ອນຂອງໂຄງການສົ່ງໄຟຟ້າລາວ-ຫວຽດນາມໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງໄດ້ຖືກປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ2 ບ້ານ ແລະສຳເລັດການກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນດັ່ງກ່າວເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃນແຕ່ ລະປີທາງໂຄງການມອບງົບປະມານເຂົ້າລັດຖະບານປະມານ 12,77% ຂອງປະລິມານໄຟຟ້າໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 1,2 ຕື້ກິໂລວັດໂມງມອບໃຫ້ລັດຖະບານສູງເຖິງ 9 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ປີ ຫຼືປະມານ 81 ຕື້ກວ່າກີບ, ນັບແຕ່ປີ 2016 ຮອດປະຈຸບັນຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 4,4 ຕື້ກິໂລວັດໂມງ ເເລະ ຈະໄດ້ຖອກງົບປະມານໃຫ້ລັດຖະບານສູງເຖິງ 22 ລ້ານໂດລາ,ປະມານ 198 ຕື້ກີບ ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະດຳເນີນງານຂອງໂຄງການກໍ່ໄດ້ຮັບການເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກຈາກອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ, ບັນດາພະແນກການ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໂດຍມີສອງໜ້າທີ່ເຊັ່ນຮັບປະກັນປະສິດທິພາບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການດັດສົມນໍ້າຮັບໃຊ້ການຜະລິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນຂອບ ເຂດອ້ອມຂ້າງເຂື່ອນໃຫ້ເໝາະສົມ.

  ທ່ານ ຝ້າມ ຮ່ວາງຫວຽດ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ໃນຊ້ວງໄລຍະລະດູຝົນຖ້າບໍ່ມີເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ 1 ແລະຢູ່ຕອນລຸ່ມອາດຈະມີນໍ້າຖ້ວມ, ຜ່ານມາທາງໂຄງການໄດ້ມີການດັດສົມນໍ້າຮັບໃຊ້ການຜະລິດຢູ່ຕອນລຸ່ມເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ເພິ່ມພູນຜະລິດຜົນທາງດ້ານກະສິກຳເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກດີຂຶ້ນ, ຈຸດເດັ່ນຂອງໂຄງການແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງເຂດຈັດສັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ຜົນກະທົບມີຢູ່ 2 ເຂດຈັດສັນສາມາດເຮັດຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຖືກຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ວິຖີຊີວິດໃໝ່ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ, ຂະນະທີ່ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການທາງລັດຖະບານລາວກໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທີມງານຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດມາກວດກາປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນພ້ອມນີ້ແຕ່ລະປີກໍ່ໄດ້ມີການເປີດກອງປະຊຸມປະເມີນການປ້ອງນໍ້າຖ້ວມກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຊຶ່ງໃນຕໍ່ໜ້າຈະຍົກສູງດ້ານວຽກຖະແຫຼງຂ່າວ-ສື່ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ສົນໃຈຂອງສັງຄົມໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນດີຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນຫາການແຈ້ງລະບົບເຕື່ອນໄຟພິບັດໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.

___________

ຂ່າວ: ມາລາທິບ 

ຮູບພາບໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ