ຊົງອິນກຸກເຜີຍພັດທະນາການລູກຊາຍແຝດ 3 ຄົນ

ຊົງອິນກຸກ ກ່າວເຖິງພັດທະນາການຂອງລູກຊາຍແຝດ 3,ແທຮັນ, ມິນກຸກ, ມັນເຊ ວ່າມິນກຸກ ຊ່ວຍລາວຕໍ່ບົດລະຫວ່າງຝຶກຊ້ອມບົດຊີຣີຢູ່ເຮືອນ ຊຶ່ງຂ້ອຍບໍ່ ຮູ້ວ່າລູກຊາຍຄົນນີ້ມີຄວາມຝັນ ຢາກເປັນນັກສະແດງ ຫຼື ບໍ່ເພາະ ລູກບໍ່ເຄີຍເວົ້າຫຍັງ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມສົນໃຈ ຂອງສາທາລະນະຕໍ່ພວກເຂົາຫຼັງ ຈາກປາກົດຕົວໃນລາຍການ TheReturn of Superman ພໍ່ຊົງ ອິນກຸກ ກ່າວວ່າລູກຊາຍທັງ 3 ຄົນ ບໍ່ຮູ້ສຶກຄຽດກັບມັນແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ສະໜຸກສະໜານກັບການທີເປັນຈຸດສົນໃຈ ຊຶ່ງນັກສະແດງຄົນດັງບອກວ່າລາວຕັດສິນໃຈຖືກແລ້ວ ທີ່ພາລູກໆອອກລາຍການກ່ອນທີ່ ພວກເຂົາຈະຮູ້ວ່າເຂົາປາກົດຕົວໃນໂທລະພາບ, ຊົງອິນກຸກລະບຸຕື່ມວ່າມັນສາຍເກີນໄປທີ່ຈະກັບໄປອອກລາຍການອີກຄັ້ງເພາະເດັກນ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນຫຼາຍພວກເຂົາສູງ 142 ຊັງຕີແມັດ ແລະຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ກວ່າເດັກປະຖົມທົ່ວໄປແມ່ ຂອງພວກເຂົາກໍສູງເໝືອນກັນລາວ ສູງເຖິງ 172 ຊັງຕີແມັດ ຂ້້ອຍຂໍໃຫ້ພວກເຂົາແຂງແຮງ, ເມື່ອເວົ້າເຖິງເສັ້ນທາງອາຊີບຂອງຊົງ ອິນ ກຸກ ກ່າວວ່າລາວຍັງຮຽນດົນຕີ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະໄປປະກວດຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄັ້ງລວມທັງຄ້ວາໂອກາດທີ່ ເຂົ້າມາ.

--------

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ແກ້ວ