ຕົ້ນສັງກັດຈົດລິຂະສິດຊື່ ລີຊ່າ ແບັກພິ້ງ ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

 YG Entertainment ຈົດລິຂະສິດແລ້ວຊື່ ລີຊ່າ BLA CKPINK  ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ YG Entertainment ຄ່າຍເພງຍັກໃຫຍ່ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີຕົ້ນສັງກັດຂອງສິນລະປິນ ດັງທັງ BIGBANG, IKON,  WINNER ແລະBLACKPINK  ໄດ້ຈົດລິຂະສິດຊື່ “Lalisa Mano bal” ແລະ“Manobal” ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃນໝວດເສື້ອຜ້າ ຊຶ່ງ ຊື່ນີ້ກໍຄືຊື່ຂອງສາວ ລີຊ່າ ສະມາຊິກຊາວໄທໃນວົງແບັກພິ້ງ ນັ້ນເອງ.

 ທັງນີ້ ລີຊ່າ ກໍມັກສະແດງອອກວ່າບໍ່ມັກເວລາທີ່ຄົນສະກົດຜິດຈາກ Manoban ເປັນ Manobal ຢູ່ສະເໜີແລ້ວງານນີ້ຕົ້ນສັງກັດນາງໄປຈົດທະບຽນການຄ້າແລ້ວສະກົດ ວ່າ Manobal ກໍບໍ່ຮູ້ຄືກັນວ່າ ລີ ຊ່າ ຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ.

----

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຟ້າ