ແອັບເປິ້ນບອກຄວາມຈິງບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບນາຍໂມດ ຂອງໄອໂຟນ 11 ໂປຣ

  Amos Chapple ຊ່າງ ພາບທີ່ອອກເດີນທາງໄປຍັງຕອນ ເໜືອຂອງຣັດເຊຍເປັນເວລາ 40  ວັນ ເພື່ອທົດສອບ Night Mode ກັບ iPhone 11 Pro ຕັ້ງຂໍ້ສັງ ເກດວ່າ Apple ອາດຈະຫຼອກ ລວງຜູ້ບໍລິໂພກດ້ວຍການບໍ່ໄດ້ ບອກຄວາມຈິງທັງໝົດກ່ຽວກັບຟີ ເຈີ Night Mode.

ຊ່າງພາບຄົນດັ່ງກ່າວພົບວ່າ ເມື່ອມີການໃຊ້ເລນ 2x ຖ່າຍພາບດ້ວຍ Night Mode ແຕ່ຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ຈາກ EXIF ຊີ້ວ່າພາບດັ່ງ ກ່າວຖືກຖ່າຍດ້ວຍເລນ 1x ກ່ອນ ຈະຖືກອັບພາບ.

  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວເມື່ອມີການ ກອບພາບເຮົາຈະໄດ້ພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດຕໍ່າ ແລະພິກເຊລ ນ້ອຍລົງແຕ່ Apple ໄດ້ໃຊ້ຊອຟ ແວຣເພີ່ມຂະໜາດເພື່ອເຮັດໃຫ້ ພາບຖ່າຍມີຄວາມລະອຽດ  4032x 3204 ພິກເຊລ.

   ເພື່ອທົດສອບວ່າ  Apple ຫຼອກລວງ ຫຼື ບໍ່ເຈົ້າຂອງ iPhone 11 Pro ແລະiPhone 11 Pro Max ສາມາດໃຊ້ນິ້ວ ຫຼື ເຈັ້ຍມາປິດກ້ອງ ເທເລໂຟໂຕ້ລະຫວ່າງຖ່າຍພາບດ້ວຍ Night Mode ແລ້ວລອງ ຊູມພາບ 2 ເທົ່າຈະພົບວ່າຍັງສາມາດເຫັນພາບຈາກໜ້າຈໍໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.