ບໍ່ຄຳ-ທອງເຊໂປນສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ສຄອຊ

  ໃນວັນທີ 7 ມັງກອນ 2020, ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ລີມິເຕັດບໍ່ຄຳ-ທອງເຊໂປນ (LXML) ຊຶ່ງຕາງໜ້າໂດຍທ່ານສະໝານ ອະເນກາ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະຜູ້ຈັດການຝ່າຍພົວພັນກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ມອບເງິນ 80 ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ຮອງປະທານກິຕິມະສັກຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດ ສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ).

  ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ກ່າວວ່າ: “ການປະກອບສ່ວນເປັນຄ່າ ສະມາຊິກຈາກ LXML ຕໍ່ ສຄອຊ ນີ້ແມ່ນມີຄຸນຄ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດ ສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວຊຶ່ງຈະສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ແລະສົ່ງເສີມພາກທຸລະ ກິດເອກະຊົນພາຍໃນ ສປປ ລາວ.” ຊຶ່ງປີນີ້ ເປັນປີທີ 7 ທີ່ທາງບໍລິສັດ LXML ໄດ້ປະກອບສ່ວນເປັນຄ່າສະມາຊິກກິຕິມະສັກ (VVIP) ໃນ ສຄອຊ.

  ທ່ານ ສະໝານ ອະເນກາ ກ່າວວ່າ: “ການປະກອບສ່ວນຂອງ LXML ຕໍ່ຂະແໜງການທຸລະກິດເອກະຊົນພາຍໃນລາວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດ LXML ໄດ້ເປັນຕົ້ນແບບໃນດ້ານການ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະສ້າງຄວາມຮັ່ງມີໃຫ້ ແກ່ສັງຄົມ”. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ບໍລິສັດກໍ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ແລະ ສາມາດດຶງດູດບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ແລະພາຍໃນໃຫ້ເຂົ້າມາສະໜັບສະໜູນ ສຄອຊ ກໍຄື ຂະແໜງການທຸລະກິດເອກະ ຊົນຢູ່ລາວ, ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ໃນເດືອນ ທັນວາ 2019 ຜ່ານມານີ້, LXML ກໍຍັງ ໄດ້ມອບເງິນອາກອນກຳໄລ-ລ່ວງໜ້າ ຂອງສົກປີ2019 ຈຳນວນ 2 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ຊຶ່ງຕາມສັນຍາແລ້ວ ອາກອນກຳໄລແມ່ນຈະໄດ້ຖືກປະກາດ ແລະມອບໃຫ້ພາກລັດໃນເດືອນມີນາ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງ.”

  ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມດຳເນີນງານໃນປີ 2002, ບໍລິສັດໄດ້ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງຫຼາຍກວ່າ 1,4 ໂດລາຕື້ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການຈ່າຍພາສີ-ອາ ກອນ, ພາສີຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ແລະເງິນປັນຜົນ, ນອກຈາກນີ້ບໍລິສັດຍັງໄດ້ລົງທຶນ ປະມານ 50 ລ້ານໂດລາ ໃນການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ ແລະທ້ອງຖິ່ນ, 48 ລ້ານໂດລາ ໃນການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະຫຼາຍລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນວຽກງານປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ແຜນງານສະໜັບ ສະໜູນດ້ານສັງຄົມອື່ນໆ.

____________

ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ