ຕາດເສ່ຍ ສະຖານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ

 ປະເທດເຮົາກໍເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ຢາຍກັນໄປຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ ຊຶ່ງມີທັງທ່ອງທ່ຽວແບບທໍາມະຊາດ, ດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະທາງປະຫວັດສາດທີ່ໄດ້ຖືກຈັດສັນ ແລະເປີດໄວ້ເພື່ອບໍລິການໃຫ້ກັບບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຕາດເສ່ຍ.

ສະຖານທີ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນີ້ເປັນສະຖານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວແຂວງຊຽງຂວາງ,ຕ່າງແຂວງ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວ ຊາວຕ່າງປະເທດນໍາອີກ, ເພາະສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເປັນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນແບບສະບາຍດ້ວຍການຍ່າງຊົມທໍາມະຊາດ ແລະເປັນຕາດທີ່ມີຄວາມສວຍງາມປະດັບໄປດ້ວຍພູຜາປ່າໄມ້ທີ່ມີຫຼາຍ ຮູບແບບຕາມທຳມະຊາດ,ນອກນັ້ນໃນບໍລິເວນຕາດເປັນເຂດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍທຳມະຊາດ,ສັດນໍ້າ, ສັດບົກ ແລະພືດພັນນາໆຊະນິດ,ອີກທັງຍັງເປັນທໍາມະຊາດທີ່ສວຍງາມຂອງພູຜາປ່າໄມ້ ແລະໜ່ວຍພູສະຫຼັບສັບຊ້ອນເປັນໜ້າສະອອນເມື່ອໄດ້ສຳພັດ.

ຕາດເສ່ຍ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງບ້ານນໍ້າເສ່ຍປະມານ 4 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກເທ ສະບານໂພນສະຫວັນປະມານ 53 ກິໂລແມັດ, ຊຶ່ງມີສາຍນໍ້າໄຫຼລົງມາຈາກເທິງພູກັນຕອງຄວາມໃສສະອາດໂດຍທໍາມະຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ, ສ່ວນລັກສະນະຕາດເປັນດັ່ງຫົວບັນໄດເຮືອນເພາະມີຫີນຂະໜາດນ້ອຍໃຫຍ່ຢັງຢາຍກັນເປັນພັກເປັນ ພັກເມື່ອສາຍນໍ້າໄຫຼລົງມາສາດໃສ່ ຫີນເບິ່ງແລ້ວສວຍງາມກິນໃຈ,ອ້ອມຮອບຕາດກໍມີຮົ່ມໄມ້ນ້ອຍໃຫຍ່ບົດບັ່ງແສງແດດເຮັດໃຫ້ເຢັນສະບາຍ.

----------------------------

ພາບ ແລະຂາ່ວຈາກ: ໜັງສືພີມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ