ສະຫຼຸບການສ້າງ 15 ໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບ

 ອົງການໂລຕັສເວີຣຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາແຂວງ (ສກຂ) ຊຽງຂວາງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກີລາ ເມືອງ (ສກມ) ຄໍາ, ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ 15 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍເມືອງຄໍາ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ (ຄພສບ)ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ ຜ່ານມາທີ່ສະໂມສອນບ້ານກ້ວຍໝໍ້ ເມືອງຄໍາ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ

ທ່ານ ທອງເພັດ ອິນທະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ສກຂ, ເຂົ້າຮ່ວມ ມີທ່ານ ນາງ ຮີ ຈອງ ຄິມ ຫົວໜ້າອົງການໂລຕັສເວີຣສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ (ສ.ເກົາຫຼີ) ປະຈໍາສາທາ ລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ), ມີທ່ານ ສີຫວັດ ໄມປັນຍາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສກມຄໍາ, ມີແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພະແນກ ສກຂ, ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫ້ອງການ ສກມ ຄໍາ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມຕະຫຼອດຮອດສໍາມະນາກອນຈາກ 15  ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມ.

  ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມບັນດາແຂກເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ 15 ໂຮງ ຮຽນເປົ້າໝາຍຢູ່ເມືອງຄໍາ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບຈາກຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ຄພສບ ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກອົງການໂລຕັສເວີຣ ສ.ເກົາຫຼີ, ໃນນັ້ນມີໜ້າວຽກໃດແດ່ທີ່ປະຕິບັດປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະຍັງໜ້າວຽກໃດທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າສໍາມະນາກອນເຂົ້າ

ຮ່ວມຈະໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເພື່ອພ້ອມກັນວາງແຜນເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ເປັນທີ່ລະອຽດຊັດເຈນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມຍັງຈະໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບແບບຟອມປະເມີນໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາວາງອອກໂດຍການບັນຍາຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ຈາກຂະແໜງສາມັນສຶກສາພະແນກ ສກຂ ເພື່ອໃຫ້ສໍາມະນາກອນມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບກັນ ແລະພ້ອມກັນດໍາເນີນງານໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍ.

ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ: HONDA

  ສໍາລັບ 15 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມປະກອບມີປະຖົມລ້ອງລານ, ນາຫວ້ານ, ລ້ອງໝັດເໜືອ, ສັນພັນ, ໜອງໃໝ່, ນໍ້າຈາກ, ເຜິ້ງຊາມ, ບຸນຖິ່ນ, ຈອມທອງ, ຄໍາເໜືອ, ລ້ອງມັດໃຕ້, ນໍ້າຕຽນ, ນໍ້າຮົ່ມ, ຄັງແຄະ, ໄຮໜ່ຽງ.

 -------------

ໜັງສືພີມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ