ເມືອງແກ່ນທ້າວ ສົ່ງສິນຄ້າອອກຕ່າງປະເທດ 36 ລ້ານກວ່າໂດລາ

ຕາມການໃຫ້ສໍາພາດຂອງທ່ານ ບຸນໂຮມ ໂພທິລັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ນີ້, ເມືອງແກ່ນທ້າວ ໄດ້ອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າອອກຕ່າງປະເທດໂດຍຜ່ານດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບນໍ້າເຫືອງ ຈໍານວນ 300.000 ກວ່າໂຕນ, ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 36 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້, ສົ່ງອອກຫລາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນມັນຕົ້ນແຫ້ງ 200.000 ກວ່າໂຕນ,ມູນຄ່າ 32 ລ້ານກວ່າໂດລາ. ຄຽງຄູ່ກັບການສົ່ງອອກແລ້ວ, ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ເມືອງແກ່ນທ້າວ ຍັງໄດ້ນໍາເຂົ້າສິນ ຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າທັງໝົດ 9 ລ້ານກວ່າໂດລາ, ໃນນີ້ລວມມີ ສິນຄ້າອຸປະໂພກ ແລະບໍລິໂພກ ເຊິ່ງສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຈໍານວນ 12 ລ້ານກວ່າລິດ.

ທ່ານ ບຸນໂຮມ ໂພທິລັກ ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າເມືອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຂັ້ນເມືອງ ໂດຍມີການປະຊຸມຮ່ວມກັນ, ມີການ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເປັນເຈົ້າການ ໃນການຕິດລາຄາສິນຄ້າ, ຄ່າບໍລິການໃຫ້ໄປຕາມ ລາຄາທີ່ທາງການກໍານົດ; ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເງິນກີບ, ປຸກລະດົມໃຫ້ຕິດລາຄາສິນຄ້າເປັນເງິນກີບ, ການໂຄສະນາສິນຄ້າ ແລະອື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດເປັນເງິນກີບ.

ສຳລັບວຽກງານການຈໍລະຈອນສິນຄ້າຢູ່ພາຍໃນເມືອງແມ່ນມີຄວາມສະດວກ ແລະວ່ອງໄວເພາະທາງເມືອງໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ຈໍລະຈອນຫລາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນພືດກະສິກໍາ, ສັດປະເພດຄວາຍ, ງົວ ແລະເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະບໍລິໂພກ.
ຂ່າວ: ຖວທ ເມືອງແກ່ນທ້າວ