ສຳເລັດ 40% ນາຂັ້ນໄດສະຖາທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງຫີນເຫີບ

ໂຄງການພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມການຜະລິດກະສິກຳ, ລ້ຽງສັດຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວຖືເປັນໂຄງການຫນຶ່ງທີ່ເພີ່ມສີສັນໃຫ້ວົງການທ່ອງທ່ຽວກະສິກຳ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເປັນບໍລິເວນກ້ວາງແນ່ນອນ''.

ທ່ານ ທອງໄລ ຈັນມາວົງ ຜູ້ທີ່ມີທຸລິກິດຫລັກແມ່ນການກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ ແຕ່ຕອນນີ້ຫັນມາເຮັດວຽກງານທີ່ຕົນເອງໃຝ່ຝັນຄືທີ່ເຮົາເຫັນໃນຮູບ, ລາວຊື້ດິນບໍລິເວນກວ້າງ ຊຶ່ງກວາມເອົາພູຫົວໂລ້ນຫລາຍຫນ່ວຍທີ່ຍັງຄົງມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງສາຍນໍ້າຫ້ວຍ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕໍ່ລະຫວ່າງເມືອງສັງທອງ ແລະ ຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ, ໃຊ້ເຄືອງມືກົນຈັກຫນັກທີ່ຜູ້ກ່ຽວມີມາເນລະມິດໃຫ້ກາຍເປັນເຂດກະສິກຳ: ເຮັດນາຂັ້ນໄດ, ປູກຜັກປອດສານຜິດ, ຕົ້ນໄມ້ກິນຫມາກ; ລ້ຽງງົວ, ແບ້, ເປັດ, ໄກ່... ໃນເວລາພຽງສອງປີ ແລະຄິດວ່າຈະສຳເລັດໃນເວລາອີກບໍ່ທໍ່ໃດປີ. ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຫມັ້ນໃຈວ່າສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຈະກາຍເປັນອີກທາງເລືອກ, ເປັນແມ່ເຫລັກທີ່ສຳຄັນຂອງການທອ່ງທ່ຽວ ເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍ່ຄືຂອງລາວເຮົາ.

ສຳລັບໂຄງການພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມການຜະລິດກະສິກຳ,ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບອານຸລັກທຳມະຊາດຢູ່ບ້ານນໍ້າໂທ່ມ ເມືອງຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ, ໂດຍບໍລິສັດ ສົມສະຫວ່າງຟາມ ເປັນຜູ້ລົງທຶນຄາດຄະເນມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 1.000 ຕື້ກີບ, ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງໂຄງການໃຫ້ສຳເລັດ 7 ປີ,ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2019.

ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 40% ມີມູນຄ່າເທົ່າກັບ 400 ຕື້ກີບ,ໂດຍໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການບຸກເບີກ, ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ເຂົ້າຫາໂຄງການ ແລະ ພາຍໃນໂຄງການ ສຳເລັດ, ບຸກເບີກຈັດສັນພື້ນທີ່ໄດ້ 1,100 ເຮັກຕາ, ກໍ່ສ້າງ ອ່າງເກັບນໍ້າ ຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດໄດ້ 4 ອ່າງ, ກໍ່ສ້າງ ລະບົບຊົນລະປະທານ (ເໝືອງຝາຍ), ກໍ່ສ້າງ ຄອກລ້ຽງສັດ ເຊັ່ນ: ຄອກງົວ, ແບ້, ໝູ ແລະ ຄອກສັດປີກ, ກໍ່ສ້າງ ອາຄານເຮືອນພັກ,ໂຮງແຮມ,ຈຸດຊົມວິວ ແລະ ຮ້ານອາຫານ, ເຮັດໜອງປາ 18 ໜອງ, ເຮັດນາປູກເຂົ້າ 2 ລະດູ ໃນເນື້ອທີ່ 200 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 1,200ໂຕນຕໍ່ປີ, ປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ (ໝາກມ່ວງ, ໝາກພ້າວ) ຈໍານວນ 10,000ຕົ້ນ, ບຸກເບີກຄັງຫຍ້າ ເພື່ອລ້ຽງສັດ ຈຳນວນ 60 ເຮັກຕາ, ລ້ຽງງົວ ຈໍານວນ 500 ໂຕ, ລ້ຽງແບ້ ຈໍານວນ 600 ໂຕ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງລ້ຽງສັດປີກ ແລະ ສັດນໍ້າ ອີກຈໍານວນໜື່ງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນໂຄງການ.

ໂຄງການແມ່ນເພຶ່ຶອພັດທະນາທາງດ້ານການຜະລິດກະສິກຳ, ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ຕິດພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອານຸລັກທຳມະຊາດ, ເພຶ່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ວ່າງງານ, ຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກຳຈາກຕ່າງປະເທດ.