ໄຂ່ຂາດແຄນ ລາຄາໄຂ່ເພີ່ມຂຶ້ນທົ່ວໂລກ

ລາຄາໄຂ່ແພງ ແລະຂາດແຄນທົ່ວໂລກພ້ອມທັງພົບກັບການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຫັນມາລ້ຽງໄກ່ໃຫ້ມັນອອກໄຂ່ໃຫ້ໄດ້ກີນຢູ່ເຮືອນ.
ລາຄາໄຂ່ໄກ່ຢູ່ອາເມລິກາເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 60% ພາຍໃນ 12 ເດືອນ ເມື່ອທຽບກັບປີກ່ອນໜ້ານີ້, ສ່ວນຍີ່ປຸ່ນລາຄາໄຂ່ໄກ່ກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງເປັນສະຖິຕິ.
ດ້ານນູແວນເຊລັງ ມີຈຳນວນຜູ້ບໍລິໂພກໄຂ່ສູງກວ່າປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ສະຖານະການບີບໃຫ້ຕ້ອງປັບປ່ຽນມາລ້ຽງໄກ່ໄວ້ອອກໄຂ່ໃຫ້ກິນເອງ.
ສະຖານະການຂາດແຄນໄຂ່ໄກ່ຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເບເກີຣີພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພາະຜູ້ຄົນທົ່ວໄປຍາດຊີງໄຂ່ ແລະໄກ່ໃນຕະຫຼາດໄປ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານກົງວົນກ່ຽວກັບການລ້ຽງໄກ່ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງທັງໄກ່ ແລະໄຂ່ເປັນພິເສດເພາະມີຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອພະຍາດແບດທີເຣຍ ຊັລໂມເນລລາ.