ຮ້ານອາຫານຍີ່ປຸ່ນໂຢໂລໂກບິ ເປີດບໍລິການເນັ້ນຄວາມສົດສະອາດ

ຖືເປັນຂ່າວດີສຳລັບກຸ່ມຄົນທີ່ມັກຮັກການກິນໂດຍສະເພາະອາຫານຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຸບັນຮ້ານອາຫານຍີ່ປຸ່ນໂຢໂລໂກບິ ເປີດບໍລິການຢູ່ລາວ ທີ່ມີລົດຊາດແບບດຽວຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ສຳຄັນເພິ່ນເນັ້ນຄວາມສົດ, ສະອາດມາດຖານເຮັດໃຫ້ເປີດບໍລິການພຽງເດືອນດຽວລູກຄ້າມາໃຊ້ບໍລິການດີສົມຄວນ.

ທ່ານ ສຸກປະສົງ ດາລາວົງ ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານຍີ່ປຸ່ນໂຢໂລໂກບິ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ : ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການຢາກເປີດຮ້ານອາຫານຍີ່ປຸ່ນນີ້ແມ່ນເລີ່ມມາຈາກຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ມັກຮັບປະທານອາຫານຍີ່ປຸ່ນ:ມັກໃນຄວາມລຽບງ່າຍຂອງອາຫານຍີ່ປຸ່ນທີ່ເປັນອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ, ເນັ້ນຄວາມສົດ ແລະສະອາດ; ໃນທີ່ຜ່ານມາເວລາມີໂອກາດງານພິເສດຕ່າງໆຄອບຄົວພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຫາໂອກາດໄປຮັບປະທານອາຫານຍີ່ປຸ່ນເລື້ອຍໆ; ດັ່ງນັ້ນພວກຂ້າພະເຈົ້າເກີດມີຄວາມຄິດຢາກມີທຸລະກິດຮ້ານອາຫານຍີ່ປຸ່ນຈັກໜຶ່ງຮ້ານ;

ຮ້ານຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຊື່ວ່າ: ໂຢໂລໂກບິ ຖ້າແປເປັນພາສາລາວມີຄວາມຫມາຍວ່າ: ຫົວໃຈທີ່ມອບຄວາມສຸກ ຫລືຫົວໃຈທີ່ມີຄວາມສຸກ ຄວາມຫມາຍນີ້ແມ່ນເປັນຄວາມມຸ່ງຫວັງ, ເປັນຄວາມປາດຖະຫນາ, ເປັນຫຼັກໝັ້ນນຈຸດຢືນຂອງຈິດໃຈພວກເຮົາທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການທ່ານດ້ວຍໃຈ;

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຮູບແບບຮ້ານອາຫານຂອງພວກເຮົາແມ່ນພວກເຮົາຈະເນັ້ນໄປທາງອາຫານສົດ, ແລະ ມີຫຼາຍເມນູໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເລືອກເຊັ່ນ: ຊູຊິ, ຊາຊີມິ ແລະ ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ກວ່າເມນູໃຫ້ເລືອກຕາມໃຈທາງຮ້ານເຮົາເຈາະຈົງຫາກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ມັກກິນອາຫານຍີ່ປຸ່ນແບບຕົ້ນຕໍາຫຼັບທີ່ສົດ ແລະ ເພື່ອສຸຂະພາບ, ມັນເປັນຄວາມທ້າທາຍທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດຄືຄວາມສະອາດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີໃຫ້ລູກຄ້າພໍໃຈ;ທາງດ້ານການປຸງແຕ່ງອາຫານຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ, ພວກເຮົາມີພໍ່ຄົວອາຫານຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ຜ່ານການເຮັດວຽກກັບອາຈານຍີ່ປຸ່ນ ແລະເຄີຍຜ່ານວຽກຈາກຫຼາຍປະເທດມາແລ້ວ; ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມຄັດເລືອກຄຸນນະພາບອາຫານເຊິ່ງກໍ່ມີຫຼາຍວັດຖຸດິບຫຼັກທີ່ໄດ້ສົ່ງໂດຍກົງມາຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ;

ຮ້ານອາຫານຍີ່ປຸ່ນໂຢໂລໂກບິເປີດບໍລິການທຸກມື້ໃນວັນຈັນ - ວັນອາທິດ; ໃນນີ້ເວລາເປີດໃນໃນພາກເຊົ້າແມ່ນ 11:00 ໂມງ - 14:00ໂມງ ແລະພາກແລງແມ່ນເປີດໃນເວລາ 17:00ໂມງ - 22:00ໂມງ;