ຫຼວງພຣະບາງ ຜ່ານຮ່າງຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຖໍ້າຕິ່ງ

ພະແນກຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ແຂວງຫວງພະບາງ, ໄດ້ສຳເລັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຖໍ້າຕິ່ງ, ເມື່ອວັນ 14 ກຸມພາ 2022 ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິານ, ຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຖ້ຳຕິ່ງ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ວາລະດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສີສະຫວາດ ຍີ່ລັດໃຈ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ, ທ່ານ ໂອກາວະ ມາຊະຊືມິ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາອົງການໄຈກາ ປະຈໍາແຂວງຫວງພະບາງ, ມີພະນັກງານ, ວິຊາການບໍລິຫານ ແລະຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຫວງພະບາງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເນື້ອໃນຫຼັກຂອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກໍເພື່ອລະດົມແນວຄວາມຄິດເຂົ້າໃສ່ຮ່າງແຜນບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຖ້ໍາຕິ່ງ, ຊຶ່ງປະກອບມີຫຼາຍເປົ້າາຍຄື: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຖໍ້າຕິ່ງ, ການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຖໍ້າຕິ່ງໃນປັດຈຸ ບັນ. ແຜນບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຖໍ້າຕິ່ງ ແຕ່ປີ 2020-2025. ສະຫຼຸບຕີລາຄາຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຖໍ້າຕິ່ງ. ວິໄສທັດ, ຈຸດ ປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງແຜນບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຖໍ້າຕິ່ງ 2020-2025. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຖໍ້າຕິ່ງ.

ປັດຈຸບັນ,ແຂວງຫຼວງພະບາງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 228 ແຫ່ງ,ໃນນັ້ນມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ 108 ແຫ່ງ,ວັດທະນະທຳ 86 ແຫ່ງ ແລະປະຫວັດສາດ 34 ແຫ່ງ.