ປີນີ້ ຖວທ ຕັ້ງເປົ້າດຶງນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ເຂົ້າລາວຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານເທື່ອຄົນ

ກະຊວງຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ), ຕັ້ງຄາດໝາຍສູ້ຊົນດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ໄດ້ຫາຍກວ່າ 1,7 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 271 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຊຶ່ງການບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ກໍອີງໃສ່ການຜ່ອນຜັນເປີດດ່ານສາກົນ, ລວມທັງດ່ານສາກົນ ລາວ-ຈີນ ຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ໃນກໍລະນີລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຜ່ອນຄາຍລົງ.

ໂດຍທ່ານ ວັນສີ ກົວມົວ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະຊວງຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ, ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ຖວທ ທົ່ວປະເທດ ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2022 ເມື່ອວັນທີ 10 ກຸມພາ 2022 ທີ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວຽກງານເລັ່ງດ່ວນນັ້ນກໍຄື: ສຸມໃສ່ປັບປຸງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນຕາມທິດສີຂຽວ ແລະຍືນຍົງ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ໄລຍະ 2 ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ຢູ່ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍເຊັ່ນ: ຫວງພະບາງ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຈຳປາສັກ, ປັບປຸງແຜນພັດທະ ນາທະນາການທ່ອງທ່ຽວລະດັບພາກ (ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້), ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸຮັກ (Lao National Ecotourism Strategy), ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຫ້ອງນໍ້າໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານອາຊຽນ, ສ້າງແຜນພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ, ສ້າງແຜນພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສໍາຫວດ-ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວບລິມະສິດ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຈັດຕັ້ງກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ລາວທ່ຽວລາວໃຫ້ເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງຂຶ້ນບັນຊີເສັ້ນທາງເຂົ້າແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວບູລິມະສິດທົ່ວປະເທດ,ເ ອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວຂອງອາຊຽນ ສູ່ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຮັບຮອງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂກ້າວໄປສູ່ລະດັບສາກົນ. ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນອັດສະລິຍະ (Smart Data) ທີ່ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ຊັດເຈນ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ອີກໜຶ່ງກໍຄື ຈະສູ້ຊົນສົ່ງເສີມນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນສູ່ກິດຈະກຳ ລາວທ່ຽວລາວ ໃຫ້ໄດ້ 1.966.001 ເທື່ອຄົນ ແລະ ສາມາດສ້າງເງິນໝູນວຽນ 153.345.078 ໂດລາສະຫະລັດ; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ ໃນການຕິດຕາມ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະພາບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກັບທຸລະກິດ ແລະ ແຮງງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ; ສູ້ຊົນປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸຮັກຂອງ ສປປ ລາວ ສໍາລັບປີ 2023-2030 ໃຫ້ສໍາເລັດ; ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການວາງແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສຳຫວດ,ຈັດສັນກໍານົດຂອບເຂດ, ປັກຫຼັກໝາຍ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນຂອບເຂດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 5 ແຫ່ງ; ສູ້ຊົນປັບປຸງບັນດາເມືອງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນໃຫ້ໄດ້ 3 ແຫ່ງ (ເມືອງ); ສູ້ຊົນປັບປຸງຄຸນນະພາບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ສປປ ລາວ ແລະ ມາດຕະຖານອາຊຽນ, ໃນນີ້ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 3 ບ້ານ ແລະ ປັບປຸງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ໄດ້ຫາຍກວ່າ 3 ແຫ່ງ ເພື່ອກະກຽມສະເໜີຮັບລາງວັນມາດຕະຖານລະດັບອາຊຽນ; ສູ້ຊົນປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະສະອາດມາດຕະຖານອາຊຽນ ໃຫ້ໄດ້ບໍ່ຫຼຸ5 ແຫ່ງ.