ຕົ້ນທຶນລ້ຽງໝູສູງຕາມເງິນເຟີ້ ຍູ້ລາຄາສູງຂຶ້ນ

ຕົ້ນທຶນການຜະລິດເຊັ່ນ: ອາຫານໝູ, ໝູນ້ອຍ, ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້, ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາຊີ້ນໝູຢູ່ທ້ອງຕະຫຼາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສູງຂຶ້ນ. ອີກໜຶ່ງບັນຫາກໍແມ່ນສະພາບຂາດແຄນໝູຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ, ຈິ່ງມີການຂາຍຊີ້ນໝູໄປຕ່າງປະເທດ. ສາເຫດນີ້, ກໍເຮັດໃຫ້ການຕອບສະໜອງຢູ່ພາຍໃນທີ່ບໍ່ພຽງພໍຢູ່ແລ້ວ, ຍິ່ງຈຳກັດເຂົ້າໄປອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, ບັນຫາໝູແພງຈິ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໝູໆສຳລັບພາກລັດ.

ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຫຼ້າສາຍ ນວນທາສິງ, ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ວ່າ: ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາຊີ້ນໝູເໜັງຕີງຂຶ້ນ, ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຊີ້ນໝູຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງບໍພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ, ເຮັດໃຫ້ມີການຂາຍໝູຊີ້ນໄປຕ່າງປະເທດ, ອີກທັງການຟື້ນຕົວຫຼັງຈາກການຜ່ອນຜັນມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂວິດ-19 ຈິ່ງມີການເປີດຮ້ານອາຫານ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຈັດງານຕ່າງໆກໍກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິ,ແຕ່ວ່າສະພາບການປັບຕົວຂອງການຜະລິດຊ້ຳພັດບໍ່ທັນກັບຄວາມຕ້ອງການ.

ນອກນັ້ນ ຫຼາຍຟາມກໍຢຸດເຊົາການລ້ຽງໝູ, ເຮັດໃຫ້ກໍາລັງການຜະລິດບໍ່ເຕັມຄວາມສາມາດ, ຫຼາຍບໍລິສັດຍ້າຍຖານການຜະລິດໄປຕ່າງແຂວງ, ຍ້ອນຄວາມບໍ່ເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ ເຊັ່ນ: ການເກັບອາກອນ, ຄ່າບໍລິການວິຊາການ, ການຄວບຄຸມລາຄາຂາຍໜ້າຟາມ ແລະ ລາຄາຂາຍຊີ້ນຢູ່ຕະຫຼາດ, ການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາສທີ່ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ແຫຼ່ງການຜະລິດ. ຂະນະທີ່ການຕອບສະໜອງໝູພໍ່-ແມ່ພັນ ແລະ ລູກໝູໃຫ້ກັບຜູ້ລ້ຽງ, ກໍບໍ່ພຽງພໍກັບການລ້ຽງ ແລະ ການລ້ຽງໝູກໍບໍ່ເປັນກຸ່ມການຜະລິດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ຂອດລ້ຽງຫາຂອດຈໍາໜ່າຍ.

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ມີຟາມລ້ຽງໝູ 188 ຟາມ ແຕ່ປັດຈຸບັນຢຸດເຊົາໄປແລ້ວ 33 ຟາມ, ຊຶ່ງ155 ຟາມທີ່ເຫຼືອສາມາດລ້ຽງໝູໄດ້ທັງໝົດ 126.084 ໂຕ, ຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການໃນປີ 2022 ຄາດວ່າຈະຢູ່ທີ່ 19.088 ໂນ ຫຼື 293.661 ໂຕ. ດັ່ງນັ້ນ, ການແກ້ບັນຫາລາຄາໝູຈິ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໝູໆອີກຕໍ່ໄປ.